ชาวโลก กำลังถูกครอบงำด้วยความเห็นผิดเป็นชอบ
มันเริ่มต้นตั้งแต่ค่านิยมและกรอบความคิดดั้งเดิมของสังคมมนุษย์โลกเลยทีเดียว
 
ผมต้องการชี้นำชาวโลกให้หลุดพ้นจากมิจฉาทิฎฐิ
 
ผมจึงก่อตั้ง "โครงการผงาดเหนือฟ้า" ขึ้นมา
 
โครงการผงาดเหนือฟ้า ก็คือ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อความบันเทิง และเพื่อนำเสนอกรอบความคิดแบบใหม่ ซึ่งจะชี้นำชาวโลกให้หลุดพ้นจากมิจฉาทิฎฐิ
 
ผลงานในนี้ มีมากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียน ภาพวาด และเกม
 
ขอให้ท่านผู้ชม สนุกกับผลงานของผม และได้ความรู้ไปด้วย 

Comment

Comment:

Tweet

#4 By (193.105.210.41) on 2011-11-13 07:26

#3 By (193.105.210.41) on 2011-11-13 07:25

Everyone in the world has to read your great issue to write the good quality term papers or even <a href="http://www.manyessays.com">humanities essays paper</a>.

#2 By BobbiMccall32 (193.105.210.41) on 2011-11-13 07:24