การแลกเปลี่ยน

posted on 22 Apr 2005 02:33 by sriproject

สิ่งต่างๆในจักรวาล ดำรงอยู่โดยมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นตลอดเวลา

การแลกเปลี่ยน ไม่ใช่เพียงการแลกเปลี่ยนจากเงินเป็นสิ่งของ สิ่งต่างๆในจักรวาลมีการแลกเปลี่ยนอะไรมากกว่านั้น

สสารไม่มีวันสูญสลายไปจากจักรวาล เพียงแต่มันแลกเปลี่ยนอนุภาคมูลฐาน ให้กับวัตถุอีกชิ้นหนึ่งเท่านั้น

พลังงานไม่มีวันสูญสลายไปจากจักรวาล เพียงแต่มันเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานรูปอื่น หรือไม่ก็ถ่ายเทพลังงานไปยังบริเวณอื่น

ความสามารถบางอย่างของสิ่งมีชีวิตต่างๆ แลกมาด้วยการฝึกฝน ซึ่งการฝึกฝนจำเป็นต้องใช้เวลา และทรัพยากรอื่นๆ อย่างเช่น จ่ายเงินค่าเล่าเรียน , ทุมเทแรงกายแรงใจเพื่อการฝึกฝน , ใช้อะไรบางอย่างมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝน ฯลฯ

โดยรวมแล้ว การพัฒนาตนเอง แลกมาด้วยสิ่งต่างๆมากมาย

การทำธุรกิจ ต้องมีการลงทุน ซื้อปัจจัยการผลิต หรือถึงไม่ลงทุนด้วยเงิน ก็ต้องลงทุนด้วยแรง

หากอยากได้สิ่งใด ต้องทุ่มเท เพื่อให้ได้สิ่งนั้น อยากได้มาก ก็ยิ่งต้องทุ่มเทมาก

บางครั้ง เราเองก็ต้องล้มเหลวบ้าง เพื่อให้รู้คุณค่าของความสำเร็จ

ผลจากการกระทำอย่างหนึ่ง จะส่งผลให้เกิดอะไรต่ออะไรตามมาเสมอ เราต้องเรียนรู้จากมัน

หากไม่ทุ่มเท แม้ไม่เสียอะไร แต่ก็ไม่ทำให้เราได้อะไรเพิ่ม
edit @ 2007/01/11 03:09:59

Comment

Comment:

Tweet

#14 By (193.105.210.41) on 2011-11-15 04:52

#13 By (193.105.210.41) on 2011-11-15 04:51

It's heavy for students to fix in the mind though, you need to buy term papers or buy research paper just because a school isn't the desirable at everything doesn't mean it can't be the matchless at certain things. Essays blogs can implement more usefull for your product you can also buy essay. But first of all, my acknowledgment to this article, it has a great disposition.

#12 By buy an essay (193.105.210.41) on 2011-11-15 04:51

#11 By (193.105.210.41) on 2011-11-07 11:15

#10 By (193.105.210.41) on 2011-11-07 11:14

#9 By (193.105.210.41) on 2011-11-07 11:13

You seem to be really master and your information related to this topic supposes to be master’s. Should you continue your research? We should purchase the history dissertation and just <a href="http://www.exclusivethesis.com">dissertation</a> from you.

#8 By DeirdreDavid25 (193.105.210.41) on 2011-11-07 11:13

การแลกเปลี่ยนของต่อมีความเป็นมาอย่างไรค่ะช่วยตอบหน่อยได้ไหมค่ะ <<< ไม่เข้าใจคำถามอะครับ

แต่คุยกันได้ครับ ถ้าชอบอ่านหรือคุยเรื่องแบบนี้ (ที่จริงผมคุยได้ทุกเรื่องนะแหละ)

แอดมาคุยกันได้จ้าที่ ragnarockmanchat@hotmail.com ผม เต๋า นะ

#7 By TAO_The_Enigmage (124.121.40.28) on 2009-08-31 23:09

การแลกเปลี่ยนของต่อมีความเป็นมาอย่างไรค่ะช่วยตอบหน่อยได้ไหมค่ะ

#6 By แต (203.151.24.24) on 2006-07-27 19:58

อ่าน3อันติด

ทำให้รู้ว่า

ศรีเขียนเก่งกว่าพูดมากๆ - -b

#1 By เป๋า&ล่า on 2005-04-22 18:05